Klausimai / Atsakymai

Užduokite klausimą


Dažnai užduodami klausimai

Laba diena, norėčiau pasiteirauti kas galėtų pakonsultuoti dėl ūkininko ūkio sodybos formavimo
Ūkininko sodybos vietos parinkimui nuosavybės teise valdomame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro turi būti rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagal Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581). Licencija rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus išduodama juridiniam asmeniui, turinčiam bent vieną pagal Kvalifikacinių reikalavimų žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantiems specialistams nustatymo ir atestavimo taisykles atestuotą specialistą, atsakingą už kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą. Dėl ūkininko sodybos formavimo Jūs galite pasikonsultuoti su kaimo plėtros žemėtvarkos projektus rengiančių įmonių specialistais
Laba diena, esame daugiabučio, kuriame yra keturi butai, savininkai ir aplink namą išsipirkome žemės sklypą mes norime nužymėti sklypo ribas kiekvienam savininkui ir jas įteisinti. Kur turėtume kreiptis ir kokius dokumentus pateikti dėl sutikimo sklypo ribų nustatymui?
Žemės sklypo savininkai ir naudotojai, pageidaujantys nusistatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu, pas matininką užsisako žemės sklypo planą, kuris atsižvelgdamas į jų pasiūlymus, tai pažymi plane. Vėliau kreipiatės į notarą, pateikdami žemės sklypo planą (su pažymėta naudojimosi tvarka ir išrašą iš Registrų centro apie žemės sklype įregistruotą nekilnojamąjį turtą). Bendraturčiams nesutariant dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos ir geranoriškai nesuderinus savo ketinimų, ginčas sprendžiamas teismine tvarka
Sveiki, kokia veiksmų seka tūrėtų būti norint padalinti žemės ūkio paskirties sklypą?
Žemės ūkio paskirties ir mėgėjiškų sodų žemės sklypai (kaimo gyvenamosiose vietovėse ir miestams po 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose) dalijami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3D-265/D1-308 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Norint padalinti žemės sklypą turite kreiptis į Žemėtvarkos skyrių dėl leidimo rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Gavus Leidimą turite kreiptis į savivaldybės administraciją dėl sąlygų rengti teritorijų planavimo dokumentą išdavimo. Gavus sąlygas turite pasirinkti projekto rengėją, kuris turi licenziją rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus